Van harte welkom bij Feeling Happy!

Dagbesteding, individuele- en ouderbegeleiding voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis.

Feeling Happy richt zich op het hele systeem.
Wanneer er in een gezin sprake is van kinderen met een diagnose wordt de focus en hulpverlening daar op gericht. Dit is ook goed. Maar wat wij ook belangrijk vinden is dat ouders, broers en zussen ook ondersteund worden bij het dagelijks omgaan met elkaar, het opvoeden, maar ook een stuk psycho-educatie, inzicht in- en begrip voor elkaar.