Systeembegeleiding:

Feeling Happy biedt begeleiding aan mensen met een autisme spectrum stoornis en/of aanverwant.

Naast de directe begeleiding aan de deelnemer zelf, wordt het hele systeem rondom de deelnemer meegenomen in de begeleiding. Denk hierbij aan ouders, broers/zussen, school, dagbesteding en werk.

Dit zorgt voor een stuk wederzijds begrip en biedt handvatten voor de directe omgeving van de deelnemer.

Feeling Happy biedt praktische handvatten om met diverse situaties om te gaan.

Hiermee willen wij de zelfregie van het hele gezin bevorderen.

In sommige situaties zal de begeleiding kortdurend (intensief) zijn waarin het systeem met de verkregen handvatten weer stevig in de schoenen staat om in soortgelijke situatie zelfstandig te kunnen handelen.

In andere situaties zal de begeleiding gefocust zijn op levensloopbegeleiding.

De zelfredzaamheid van een gezin vinden wij erg belangrijk. Echter zijn wij ons er ook van bewust dat een gezin hier niet altijd toe in staat is door mogelijk verschillende factoren.

Door middel van de levensloopbegeleiding kunnen wij met al deze factoren en in de diverse fases ondersteuning bieden.

Centraal in de begeleiding van Feeling Happy staat dat de deelnemer en diens omgeving in hun kracht gezet worden. Belangrijk vinden wij hierbij om met elkaar de kwaliteiten te onderzoeken en te bekrachtigen. Met deze kwaliteiten kunnen wij met elkaar aan de hulpvragen van het gezin werken.