Dagbesteding-belevingsgericht

De deelnemer is aanwezig, ervaart de sfeer van de groep en het ergens anders zijn, doet mee aan diverse activiteiten, heeft een gevarieerde invulling van de dag en ontdekt welke interesses en kwaliteiten hij/zij heeft. Hierbij sluiten we aan bij de (on)mogelijkheden van de deelnemer en kijken we per dag wat hij/zij nodig heeft/aan kan.

Activiteiten als dierverzorging, creatief, huishoudelijk, buiten(spel), sensomotorisch zijn hier de basis.

Een combinatie voor het volgen van de beschreven dagbestedingsrichtingen is mogelijk.

Locatie: Happy Jeugdspeelpark

Dagen: Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 15:00 uur.