Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Feeling Happy streeft naar optimale begeleiding voor haar deelnemers.

Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, dan kunt u het volgende doen.

Als uw onvrede betrekking heeft op de werkwijze van een medewerker van Feeling Happy dan kunt u dat rechtstreeks bespreekbaar maken met deze medewerker. Op die manier kan ongenoegen zo snel mogelijk opgelost geworden.

U kunt uw klacht ook schriftelijk bij de directie van Feeling Happy indienen.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met Feeling Happy, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.

Bespreekbaar maken met medewerker

U vindt dat er iets niet goed gaat in de werkwijze van Feeling Happy. In eerste instantie zal bekeken worden of dit probleem opgelost kan worden in direct contact met de medewerker van Feeling Happy. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u contact opnemen met de directie van Feeling Happy.

Melden bij de directie

Een klacht kan schriftelijk (per e-mail of post) bij de directie worden ingediend. Na ontvangst van de klacht ontvangt u binnen drie weken een e-mail van de directie als ontvangstbevestiging. De klacht zal hierbij een officiële startdatum krijgen.

Voortgang afhandeling klacht

  • De directie zal na het versturen van de ontvangstbevestiging uw klacht in bespreking nemen. Bij voorkeur met de persoon waarop de klacht betrekking heeft.
  • Op basis van de bevindingen zal de directie een verbetertraject voorstellen. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd. Dit voorstel zal aan u worden gestuurd.
  • Een klacht dient in principe binnen 6 weken afgehandeld te zijn.
  • Afhandeling van een klacht door de directie kan alleen wanneer dit naar uw tevredenheid is. Dit dient schriftelijk bevestigd te worden, zowel door u als door de directie.
  • Na maximaal zes weken na afsluiting van de officiële klacht belt de directie u op om te vragen of het verbetertraject naar tevredenheid is nagekomen.

Externe klachtencommissie

Als de klacht naar uw mening onvoldoende gehoord is door Feeling Happy, u de klacht niet bespreekbaar wilt of kunt maken met Feeling Happy, of hierbij onafhankelijke ondersteuning wenst, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij Feeling Happy is aangesloten om onvrede en klachten over de begeleiding te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Jeugdwet

Klachtenreglement

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Klachtenreglement

Geschillenreglement

WMO

Klachtenreglement