Medezeggenschap

Feeling Happy nodigt haar deelnemers uit om ideeën, adviezen en verbeterpunten kenbaar te
maken. Feeling Happy laat altijd weten of ze er iets mee doet en op welke manier, of waarom
niet.
Feeling Happy nodigt u tevens uit om uw belangstelling om lid te worden van de deelnemerraad
kenbaar te maken. Bij voldoende en passende belangstelling zal de beleidsmedewerker
zorgdragen voor de oprichting volgens de bepalingen van de Wmcz 2018.