Feeling Happy nodigt haar deelnemers uit om ideeën, adviezen en verbeterpunten kenbaar te maken. Feeling Happy laat altijd weten of ze er iets mee doet, op welke manier, of waarom niet.

Feeling Happy nodigt u dan ook uit om uw belangstelling om lid te worden van de deelnemerraad kenbaar te maken. Bij voldoende en passende belangstelling zal de beleidsmedewerker zorgdragen voor de oprichting volgens de bepalingen van de Wmcz 2018.