Missie & Visie

Bij Feeling Happy streven wij met onze deelnemers naar sociale contacten, zelfstandigheid, een actieve deelname aan de samenleving, een positief zelfbeeld maar bovenal een fijne ‘Happy’ dag.
Middels heel veel kleine stappen maken we een grote stap richting de toekomst.
Hoe die toekomst eruit moet zien? Dit bepaalt de deelnemer. 
Sommige van onze deelnemers zullen ervoor kiezen om lange tijd in de kleine groep en vertrouwde omgeving van de dagbesteding te verblijven. Andere deelnemers zullen, door middel van de vele stappen die gemaakt worden, terugkeren naar een vorm van onderwijs of doorstromen naar een (beschermde) werkplek.
Kernwaarden Feeling Happy:
Positieve benadering, kansen, kwaliteiten, deelnemer gericht, kleine groepen en een gemotiveerd, betrokken team.